Ledige stillingerSe alle ledige stillinger

Trender konsulentkjøp

 Konsulentguiden har eksistert i over 15 år og utarbeider analyser og statistikker over konsulentbransjen i Norge. Våre tall og analyser benyttes av presse og forskere, i tillegg til konsulentselskaper og konsulentkjøpere. Konsulentguiden er også arrangør av Konsulentprisen 2013.


I rapporten Konsulentkjøp 2013 ser vi nærmere på:
 

Markedet:

• Mye tyder på at etterspørselen ser ut til å vedvare. Det er de store internasjonale konsulentselskapene som de mest kjente i Norge.

Behov:

• Årsaken til kjøp er først og fremst mangel på kompetanse som organisasjonen mangler for et kortere, avgrenset tidsrom. Kapasitetsproblemer er den andre driveren til kjøp. Over 50 prosent av kjøperne nevnte at de kjøpte oppdrag for å løse oppgaver de ikke hadde kapasitet til å gjøre selv. 76 prosent av innkjøperne henter ekspertise fra faglige og personlige nettverk når det gjelder å søke opp alternative rådgivere.

Innkjøpsprosess og kriterier:

• 80 % av oppdragene i offentlig sektor blir tildelt via lukkete eller åpne anbudskonkurranser.

• Anbefalinger og valg basert på tidligere erfaring med leverandørene dominerer innkjøpet i privat sektor.

• Faglig dyktighet, profesjonalitet og tilgjengelighet er de viktigste kriteriene for valg av konsulentselskap. pris kommer på sjette plass over de viktigste kriteriene for kjøp.

Tilfredshet og verdiskaping:

• De fleste kjøperne er fornøyd med kjøp av konsulenttjenester fra de største konsulentselskapene i Norge: 93 prosent av innkjøperne har et godt eller meget godt inntrykk av selskapet, mens 7 prosent har et middels godt inntrykk av selskapet de har benyttet.

• Det største forbedringspotensialet for konsulentselskapene

 

Seneste 5 fakta artikler fra Konsulentguiden

12.12.16  Hall of fame
12.12.16  Konsulentguiden 2017
12.12.16  Vinnere av Konsulentprisene
12.12.16  Ny rapport fra Konsulenguiden
14.11.16  Ny IT-undersøkelse fra Konsulentguiden

Powered by i-tools