Ledige stillingerSe alle ledige stillinger

Ny IT-undersøkelse fra Konsulentguiden

14.11.16 - Hva planlegger kundene å kjøpe av tjenester innenfor IT i 2017 og hvilke selskaper er best på å levere disse? Vi er i gang med årets undersøkelse av konsulentmarkedet innenfor IT.

Konsulentguiden er i gang med ny undersøkelse om kjøp av konsulenttjenester innen IT.

I fjorårets undersøkelse fant vi blant annet følgende:

 

Før valg av leverandør Konsulentkjøpere benytter seg av flere metoder for å få informasjon om tjenesteleverandører. De tre metodene som er på topp er bruk av nettverk, erfaring fra tidligere oppdrag og anbefalinger gjort av andre. Det er ingen endring i forhold til tilsvarende funni tidligere undersøkelse året før.   I 2015 oppgav 61,8 % av alle respondentene som har kjøpt tjenester det siste året oppgitt at de benytter seg av nettverk, 58,2 % oppga at de benytter seg av tidligere erfaring fra bruk av konsuletselskaper og 55,8 % har oppgitt at de benytter seg av anbefalinger gjort av andre kjøpere (referanser).

Blant trendene som var viktig i starten av 2016  finner vi Cloud på topp, som også er på top innen privat sektor. Innen offentlig sektor er Big Data den trenden som er mest relevant, etterfulgt av Mobil / Web i begge sektorer. Størst endring finner vi på Big Data som har steget fra 60,1 til 70,2 på indeksen - tilsvarende en økning på 16,8 %.

Hva trenger kundene?

Kundene trenger gode råd: Blant tjenesteområdene som har vært mest etterspurt i år er  IT-rådgivning det mest aktuelle, der 41,2 % har oppgitt IT-rådgivning som et aktuelt tjenesteområde i 2016.. Dette er det mest aktuelle området i både privat og offentlig sektorer, men i privat sektor er både IT-rådgivning og applikasjonsforvaltning/applikasjonsutvikling på topp. For virksomheter med mer enn 1000 ansatte er IT-rådgivning det mest aktuelle, og tilsvarende for virksomheter med 101-1000. For virksomheter med 1-100 ansatte er applikasjonsforvaltning/applikasjonsutvikling det området som er mest aktuelt.

Seneste 5 fakta artikler fra Konsulentguiden

12.12.16  Hall of fame
12.12.16  Konsulentguiden 2017
12.12.16  Vinnere av Konsulentprisene
12.12.16  Ny rapport fra Konsulenguiden
14.11.16  Ny IT-undersøkelse fra Konsulentguiden

Powered by i-tools