Ledige stillingerSe alle ledige stillinger

Slurver med kontrakter

29.01.17 - Mangel på signerte kontrakter og slepphendt dokumentbehandling utsetter norske virksomheter for økonomiske tap og sikkerhetsrisiko, viser ny norsk undersøkelse.

 


Mangel på signerte kontrakter og slepphendt dokumentbehandling utsetter norske virksomheter for økonomiske tap og sikkerhetsrisiko. Og så langt er det få som bruker teknologi for e-signatur. Det viser en ny undersøkelse YouGov har utført for Adobe blant over 800 kontoransatte i Norge.

 

En av fire (26 prosent) av de norske kontoransatte i undersøkelsen svarer at deres virksomhet har lidd økonomisk tap som følge av mangel på signerte avtaler. Nesten like mange (23 prosent) svarer at mangelen på kontrakt har gjort at virksomheten har måttet igangsette en juridisk prosess.

Undersøkelsen viser at økonomiske tap og juridiske prosesser grunnet mangel på skriftlige avtaler forekommer oftest i forholdet mellom kunde og leverandør. 44 prosent svarer at virksomheten har opplevde dette i avtaler med kunder, 39 prosent i avtaler med leverandører og 23 prosent i avtaler med ansatte.

Bare seks prosent av de norske kontoransatte i undersøkelsen svarer at virksomheten deres har tatt i bruk elektroniske signaturer. Dette til tross for at nesten halvparten (47 prosent) mener virksomheten ville ha en eller flere viktige fordeler av å bruke tilgjengelig teknologi for digitale signaturer. De hyppigst oppgitte fordelene er tidsbesparelse på administrasjon (21 prosent), redusert papirforbruk (20 prosent), enklere kontraktsrutiner (17 prosent) og at det ville bidra til flere signerte avtaler (10 prosent).

Slepphendt behandling av intern informasjon

Undersøkelsen viser også en manglende kontroll på dokumentoppbevaringen i norske virksomheter.

En av fire (23 prosent) av de norske respondentene vet at det finnes intern virksomhetsinformasjon utenfor virksomhetens nettverk, for eksempel i de ansattes private e-postkontoer eller lagringstjenester. 33 prosent sier at de tror dette er tilfelle. Dokumenter som oftest oppgis å oppbevares utenfor virksomheten er planlegningsdokumenter (30 prosent) og dokumenter med sensitive personopplysninger (22 prosent), etterfulgt av prislister (18 prosent), kundeavtaler (17 prosent) og strategidokumenter (16 prosent).

Samtidig oppgir halvparten enten at virksomheten mangler retningslinjer som forbyr ansatte å bruke andre tjenester enn virksomhetens egne til å oppbevare interninformasjon (26 prosent) – eller at de ikke vet om deres arbeidsplass har slike retningslinjer (24 prosent).

- Undersøkelsen avdekker ikke bare at mangel på signerte kontrakter er et vanlig problem med alvorlige konsekvenser i norske virksomheter. Den viser også manglende retningslinjer og rutiner for oppbevaring av interninformasjon.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av YouGov på vegne av Adobe blant mer enn 800 norske direktører, mellomledere, funksjonærer og kontoransatte i november 2016.

 Abonner på nyheter fra Konsulentguiden »Seneste 5 nyheter fra Konsulentguiden

20.02.18  Nye Konsulentguiden
02.11.17  Konsulentprisen 2017
02.11.17  Konsulentbransjens ærespris til Kjell Rusti
01.11.17  10-årets beste
18.10.17  Capgemini feirer 50!

Nyhetsarkivet til Konsulentguiden »
Powered by i-tools