Ledige stillingerSe alle ledige stillinger

Mangler strategi på kjøp av konsulenttjenester

22.03.17 - Riksrevisjonen har undersøkt konsulentbruk i staten.

 

 

 

Staten har brukt 12 milliarder på konsulenttjenester i 2015, av disse gikk 6 milliarder til utvikling og drift av IKT. Justis- og beredskaps departementet er de største brukerne av eksterne konsulenter, etterfulgt av helse- og omsorgsdepartementet og samferdsel.

Departementene og direktoratene er de største kjøperne, og brukte 6 milliarder på tjenestene.

 

Konsulenttjenester til ikt prosjekter stiller store krav til kompetanse, ressurser, systemer:

Undersøkelsen viser at to tredjedeler av virksomhetene mangler strategi på hva de skal bruke tjenestene til.

En del av konsulenttjenestene avviker fra inngåtte avtaler i kvalitet, kostnad og tidsbruk. Det er foreløpig i presentert detaljert tallmateriale  

Riksrevisjonen kommer frem til følgende anbefalinger etter å ha gjennomført undersøkelsen:

  • Virksomhetenes bestillerkompetanse på det aktuelle fagområdet kan forbedres.
  • Difi må være mer aktive pådrivere i prosessen: Det har blitt utarbeidet veiledere, standardkontrakter og metodoikk som benyttes i liten grad
  • Det må innføres strategi for de største prosjektene og mandatene for konsulentoppdragene må bli mer presise.
  • Det må settes av tid til og ressurser til å få overført kompetanse som en del av konsulentoppdrag.
  • Erfaringer fra tidligere kjøp må benyttes i økende grad.

 

 

Riksrevisjonen tar ikke stilling til om bruken av konsulenter er for stor, eller for liten. De har heller ikke analysert utviklingen over tid. 

Hele rapporten kan lastes ned her Abonner på nyheter fra Konsulentguiden »Seneste 5 nyheter fra Konsulentguiden

20.02.18  Nye Konsulentguiden
02.11.17  Konsulentprisen 2017
02.11.17  Konsulentbransjens ærespris til Kjell Rusti
01.11.17  10-årets beste
18.10.17  Capgemini feirer 50!

Nyhetsarkivet til Konsulentguiden »
Powered by i-tools