Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Hudson Global Resources AS
Postadresse: Postboks 1986, Vika
Postnr: 0125 Oslo
Besøksadresse: Støperigata 1
Telefon: 21 95 90 00
Faks: 21 95 90 02
Epost: norway.post@hudson.com
Internett: http://www.hudson.com
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 2,60
Omsetning i 2016 mill. kr.: 4,70
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 2,60
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 4,70
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 0
Endring i antall ansatte fra 2015: 0
Antall konsulenter 2016: 0
Endring i antall konsulenter fra 2015: 0
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 0,70
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 0
   Offentlig 0
   Utland 0

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annen rekruttering
Executive search

Powered by i-tools