Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Compass Human Resources Group
Postadresse: Postboks 816, Sentrum
Postnr: 0184 Oslo
Besøksadresse: Stenersgt. 2
Telefon: 22 00 77 00
Faks: 22 00 77 01
Epost: mail@compass.no
Internett: http://www.compass.no
Organisasjonsnr.: 975 911 195
Kontaktperson(er): Jan Gunnar Bråthen
  Johnny Aastad
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 16,30
Omsetning i 2016 mill. kr.: 21
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 16,30
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 21
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 5
Endring i antall ansatte fra 2015: 1
Antall konsulenter 2016: 5
Endring i antall konsulenter fra 2015: 1
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 0,20
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 80
   Offentlig 10
   Utland 10

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annen rekruttering
Executive search
Utvelgelse

Powered by i-tools