Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Avantas AS
Postnr: 7011 Trondheim
Besøksadresse: Munkegaten 48
Telefon: 73 88 33 00
Epost: trondheim@avantas.no
Internett: http://www.avantas.no
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 18
Omsetning i 2016 mill. kr.: 12,30
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 18
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 12,30
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 17
Endring i antall ansatte fra 2015: -2
Antall konsulenter 2016: 17
Endring i antall konsulenter fra 2015: -2
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: -4,10
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 84
   Offentlig 15
   Utland 1
Presentasjon
Avantas er et fullservice kompetansehus som er et resultat av sammenslåingen av TotalConsult og Bemanningshuset i 2013. ;

Bemanning – Organisasjonsutvikling – Rekruttering – Trening.

Avantas består i dag av 22 erfarne rådgivere lokalisert i Trondheim. I tillegg kommer et hundretalls vikarer og konsulenter. Våre kunder spenner fra lokale, nasjonale og internasjonale aktører innen de fleste bransjer, både i privat og offentlig sektor. Gjennom 25 års historie har vi bistått, løst og levert på alle nivå for våre kunder.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Allmennfag
Annen rekruttering
Utvelgelse

Powered by i-tools