Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Sitma AS
Postadresse: Postboks 312 Skøyen
Postnr: 0213 Oslo
Besøksadresse: Hovfaret 4A, 0275 Oslo
Telefon: 22 51 73 00
Faks: 22 51 73 08
Epost: logistikk@sitma.no
Internett: http://www.sitma.no
Organisasjonsnr.: 951 512 516
Etableringsår: 1989
Daglig leder: Stein Erik Grønland
Kontaktperson(er): Stein Erik Grønland
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 4,60
Omsetning i 2016 mill. kr.: 3,50
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 4,60
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 3,50
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 3
Endring i antall ansatte fra 2015: 0
Antall konsulenter 2016: 3
Endring i antall konsulenter fra 2015: 0
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 0,90
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 92
   Offentlig 6
   Utland 2
Presentasjon
Rådgivningsfirma med spisskompetanse innenfor logistikk og Supply Chain Management. Hovedtjenester:
-Bedriftsrådgivning innenfor logistikk, distribusjon, forsyning, lager og produksjon; kombinasjon e-handel og logistikk.
-Forskning innenfor de samme fagområder, primært anvendte forskningsoppdrag for næringslivet og forskningsrådet
-Kompetanseutvikling og opplæringsprogrammer for bedrifter og organisasjoner.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Organisering/planlegging/styring

Powered by i-tools