Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Promis AS
Postadresse: Boks 3968 Ullevål Stadion
Postnr: 0806 Oslo
Besøksadresse: Sognsveien 75
Telefon: 23 00 76 00
Faks: 23 19 92 01
Epost: firmapost@promis.no
Internett: http://www.promis.no
Kontaktperson(er): Jørgen Petersen
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 78,20
Omsetning i 2016 mill. kr.: 93,70
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 78,20
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 93,70
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 28
Endring i antall ansatte fra 2015: -3
Antall konsulenter 2016: 28
Endring i antall konsulenter fra 2015: -3
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 15,70
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 35
   Offentlig 65
   Utland 0
Presentasjon
PROMIS er et konsulentselskap som tilbyr ledelse og strategisk
rådgivning knyttet til gjennomføring av IT-prosjekter.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annet

Powered by i-tools