Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Burson-Marsteller
Postnr: 0153 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 17
Telefon: 23 16 45 00
Faks: 23 16 45 01
Epost: oslo@bm.com
Internett: http://www.burson-marsteller.no
Organisasjonsnr.: 912782166
Etableringsår: 1990
Kontaktperson(er): Frode Vik Jensen
Presentasjon
Burson-Marsteller etablerer, skaper, forsterker og forsvarer merkevarer.

Kommunikasjon og merkevarebygging er verktøy for å utvikle og gjennomføre
bedriftens strategi, og er sentrale deler av bedriftens beredskap for å
forstå og bli forstått av omgivelsene. Så vel produkter som virksomheter,
offentlige tjenester og enkeltpersoner er merkevarer som påvirker og påvirkes
av verden omkring. Burson-Marsteller velger riktige kommunikasjons-virkemidler for å posisjonere merkevaren i omgivelsene, slik at oppdragsgiveren kommer i
bedre inngrep mot omgivelsene, får flere kunder, øker omsetningen eller løser
problemer.
Bursom-Marsteller er verdens største kommunikasjonsbyrå, med et internasjonalt nettverk av kontorer i 37 land. I Norge har vi vært en ledende aktør i
kommunikasjonsbransjen siden 1977. Blant kundene våre er mange av landets
mest sentrale og spennende bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser.
Noen lager produkter, andre leverer tjenester. Noen arbeider nasjonalt, andre
internasjonalt. Felles for dem er erkjennelsen av at kommunikasjon er et
avgjørende ledelsesverktøy for dem som vil oppnå resultater.   

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Lobbying
Mediekontakt
Strategianalyser

Powered by i-tools