Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Mentor AS
Postadresse: Postboks 14
Postnr: 1621 Gressvik
Besøksadresse: Kardemommekroken 13
Telefon: 90 93 38 60
Faks: 69 32 74 15
Epost: post@mentor-as.no
Internett: http://www.mentor-as.no
Kontaktperson(er): Rune Johannessen
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 1,70
Omsetning i 2016 mill. kr.: 2,10
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 1,70
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 2,10
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 2
Endring i antall ansatte fra 2015: -1
Antall konsulenter 2016: 2
Endring i antall konsulenter fra 2015: 2
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 13,70
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 40
   Offentlig 60
   Utland 0
Presentasjon
Vi jobber i hovedsak internt i den enkelte bedrift som samarbeidspartner
for omorganisering og lederutvikling. Gjennom en kombinasjon av samlinger
og coaching/veiledning av den enkelte leder blir opplæring praktisk
og målrettet.
Vi jobber i et nettverk med flere konsulentfirmaer i ulike bransjer.
Vi kan derfor tilby fleksible og spesialtilpassede løsninger for den
enkelte bedrift.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annet
Human Resource

Powered by i-tools