Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Boyden AS
Postnr: 0123 Oslo
Besøksadresse: Haakon Viis Gate
Telefon: 22 01 24 60
Epost: boyden@boyden.no
Internett: http://www.boyden.no
Kontaktperson(er): Kaare Bringa
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 21,50
Omsetning i 2016 mill. kr.: 24,60
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 21,50
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 24,90
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 7
Endring i antall ansatte fra 2015: 2
Antall konsulenter 2016: 7
Endring i antall konsulenter fra 2015: 2
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 0,50
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 0
   Offentlig 0
   Utland 0

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annen rekruttering
Executive search

Powered by i-tools