Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
CIBER Norge AS
Postadresse: Pb 417 Sentrum
Postnr: 0103 Oslo
Besøksadresse: Stortorvet 10
Telefon: 22 34 80 00
Faks: 22 34 80 10
Epost: info.norway@ciber.com
Internett: http://www.ciber-norway.com
Kontaktperson(er): Baard Ringen
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 326,20
Omsetning i 2016 mill. kr.: 220,50
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 326,20
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 220,50
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 148
Endring i antall ansatte fra 2015: 18
Antall konsulenter 2016: 148
Endring i antall konsulenter fra 2015: 18
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 2,40
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 70
   Offentlig 30
   Utland 48
Presentasjon
IT konsulentselskap. Datterselskap av ECSoft Group plc. (UK), som er notert på børsen i London. Har søsterselskap i Sverige, Danmark, Holland og England. Selskapet ble etablert i Norge i 1981, og konsernet har i dag ca 700 ansatte.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annet
Evaluering og valg av IT
Implementering
Levering av IT-systemer
Prosessanalyse
Systemanalyse
Systemutvikling
Vedlikehold/drift

Powered by i-tools