Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
CSC Norge AS
Postadresse: Postboks 503 Skøyen
Postnr: 0214 Oslo
Besøksadresse: Skabos Vei 4
Telefon: 21 63 40 00
Faks: 21 63 40 01
Epost: csc-no@sca.csc.com
Internett: http://www.csc.com/no
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 393,20
Omsetning i 2016 mill. kr.: 378,10
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 393,20
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 378,10
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 128
Endring i antall ansatte fra 2015: -70
Antall konsulenter 2016: 128
Endring i antall konsulenter fra 2015: -70
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: -23,60
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 0
   Offentlig 0
   Utland 0
Presentasjon
CSC er i dag en ledende leverandør av IT-relaterte løsninger til den finansielle sektor i Norge, og vi er i ferd med å etablere oss innen energi, helse, telekommunikasjon og offentlig virksomhet. tjenestene omfatter rådgivning, systemutvikling og integrasjon, applikasjons-forvaltning, webhosting og outsourcing.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annet
Evaluering og valg av IT
Implementering
Levering av infrastruktur/maskiner
Levering av IT-systemer
Organisering/planlegging/styring
Prosessanalyse
Systemanalyse
Systemutvikling
Vedlikehold/drift

Powered by i-tools