Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Vex - Gruppen AS
Postadresse: Postboks 118
Postnr: 5341 Straume
Besøksadresse: Temahuset,
Telefon: 56 33 65 50
Faks: 56 33 65 60
Epost: post@vex.no
Internett: http://www.vex.no
Kontaktperson(er): Linda M. Moen
  Bente M. Borge
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 18,70
Omsetning i 2016 mill. kr.: 10,60
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 18,70
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 10,60
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 90
Endring i antall ansatte fra 2015: 40
Antall konsulenter 2016: 90
Endring i antall konsulenter fra 2015: 40
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: -1,30
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 95
   Offentlig 5
   Utland 0
Presentasjon
Utleie av vikarer og konsulenter. Rekruttering og bemanningsløsninger.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annen rekruttering
Annet

Powered by i-tools