Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Cappa AS
Postadresse: Postboks 150 Oppsal
Postnr: 0619 Oslo
Besøksadresse: Olaf Helsethsvei 6, 0694 Oslo
Telefon: 23 38 38 80
Faks: 23 38 38 81
Epost: post@cappa.no
Internett: http://www.cappa.no
Etableringsår: 2002
Kontaktperson(er): Fredrik M. Vegsgaard
  Frode Finsrud
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 12,60
Omsetning i 2016 mill. kr.: 10,50
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 12,60
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 10,50
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 10
Endring i antall ansatte fra 2015: -1
Antall konsulenter 2016: 10
Endring i antall konsulenter fra 2015: -1
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: -0,50
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 100
   Offentlig 0
   Utland 0
Presentasjon
Cappa As er et rekrutteringsfirma (search&selection) etablert i januar 2002. De to grunnleggerne har tilsammen over 12 års erfaring som rådgivere. Selskapet tilbyr også rådgivningskurs og seminarer innen rekruttering. Gjennomfører også interne trivselsanalyser.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annen rekruttering
Annet
Executive search
Tester/assessment
Utvelgelse

Powered by i-tools