Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Agenda Kaupang As
Postnr: 1363 Oslo
Besøksadresse: Holtet 45
Telefon: 67 57 57 00
Epost: firmapost@agendakaupang.no
Internett: http://www.agendakaupang.no
Kontaktperson(er): Dag Stokland
Presentasjon
AGENDA er et norskeid konsulentfirma med utvikling av mennesker, organisasjon og samfunn som nøkkelområder. AGENDA retter sin virksomhet inn mot offentlig forvaltning og tjenesteyting samt deler av næringslivet. Hovedtyngden av oppdragsgiverne er å finne i departementer, direktorater og virksomheter i kommuner og fylkes¬kommuner, samt utvalgte deler av privat sektor.

Ledelse:
-ledelsesutvikling
-lederutvelgelse
-teamutvikling
-endringsledelse
-kompetanseutvikling
-konfliktløsning

Organisasjon:
-strategiutvikling
-omstillingsprosesser
-styringsformer
-effektivisering
-kvalitetsutvikling
-organisasjonsevaluering

Samfunn:
-offentlig organisering
-offentlig planlegging
-regional utvikling
-næringsstrategi
-konsekvensanalyse
-programevaluering

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Human Resource
Kompetanseutvikling
Organisasjonsutvikling
Strategi og forretningsutvikling

Powered by i-tools