Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Samarbeidsutvikling Norge AS
Postadresse: Postboks 1322
Postnr: 5518 Haugesund
Besøksadresse: Stoltenberggt. 1
Telefon: 52 73 73 33
Faks: 52 73 59 96
Epost: Rolf-Roed.enoksen@samarbeidsutvikling.no
Internett: http://www.samarbeidsutvikling.no
Kontaktperson(er): Rolf Røed Enoksen
Presentasjon
Samarbeidsutvikling Norge AS er et konsulent fellesskap. Spisskompetanse innen området KAIZEN/TPM dvs øke bedriftens/organisasjonens konkurransekraft gjennom å dra hele organisasjonen med i et målrettet forbedringsarbeid. Hydro Aluminium AS Karmøy har hatt meget sterke resultater innen området. Sammen med det svenske konsulentselskapet LPK AB er det skandinaviske selskapet TPM Team Scandinavia AS etablert. Selskapene har som målsetting å være ledende innen sitt område i Skandinavia. Se også www.lpkab.com

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Human Resource
Organisasjonsutvikling
Strategi og forretningsutvikling

Powered by i-tools