Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Habberstad AS
Postadresse: Karenslyst Allé 2
Postnr: 0278 Oslo
Besøksadresse: Karenslyst Allé 2
Telefon: 22 99 79 00
Epost: firmapost@habberstad.no
Internett: http://www.habberstad.no
Kontaktperson(er): Jostein Kvinnesland
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 38,30
Omsetning i 2016 mill. kr.: 38,40
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 38,30
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 38,40
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 21
Endring i antall ansatte fra 2015: 0
Antall konsulenter 2016: 21
Endring i antall konsulenter fra 2015: 0
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 3,70
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 40
   Offentlig 60
   Utland 10
Presentasjon
Habberstad as er et norskeid selvstendig konsulentmiljø innefor bedriftsrådgivning, rekruttering og IKT-rådgivning.

Habberstad har kontorer i Oslo, Bergen og Lillehammer.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annet
Annet
Annet
IT-strategi

Powered by i-tools