Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Profiles International Norway AS
Postadresse: Postboks 54
Postnr: 1921 Sørumsand
Telefon: 63 82 78 00
Faks: 63 82 62 90
Epost: contact@profilesnordic.com
Internett: http://www.profilesnordic.com
Kontaktperson(er): Finn Nikolaisen
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 2,80
Omsetning i 2016 mill. kr.: 2,10
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 2,80
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 2,10
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 2
Endring i antall ansatte fra 2015: 0
Antall konsulenter 2016: 2
Endring i antall konsulenter fra 2015: 0
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 1,10
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 0
   Offentlig 0
   Utland 0

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Tester/assessment

Powered by i-tools