Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Korn Ferry International
Postadresse: Vika Atrium, Munkedamsvn. 45
Postnr: 0250 Oslo
Besøksadresse: Vika Atrium, Munkedamsvn. 45
Telefon: 22 82 39 00
Faks: 22 82 39 01
Epost: torbjorn.gjelstad@kornferry.com
Internett: http://www.kornferry.com
Kontaktperson(er): Torbjørn Gjelstad
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 16,70
Omsetning i 2016 mill. kr.: 23,50
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 16,70
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 23,60
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 10
Endring i antall ansatte fra 2015: -4
Antall konsulenter 2016: 10
Endring i antall konsulenter fra 2015: -4
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: -11,80
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 0
   Offentlig 0
   Utland 0

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annet
Executive search

Powered by i-tools