Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Scandinavian Search Group
Postnr: 3290 Porsgrunn
Besøksadresse: Porselensveien 18
Telefon: +47 9130 2220
Epost: tl@talent-gallery.no
Internett: http://www.talent-gallery.no
Daglig leder: Trond Larsen
Kontaktperson(er): Trond Larsen
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 21
Omsetning i 2016 mill. kr.: 3
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 21
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 3,90
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 4
Endring i antall ansatte fra 2015: 1
Antall konsulenter 2016: 4
Endring i antall konsulenter fra 2015: 1
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 0,40
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 0
   Offentlig 0
   Utland 0
Presentasjon
Scandinavian Search Group er en del av et frittstående nettverk av executive search selskap med kontor i Norge, Belgia, Nederland og Tyskland. Selskapet har eksistert i Norge siden 1997 og har på denne tiden gjennomført mer enn 1500 ansettelser på leder-, mellomleder- og spesialistnivå i Skandinavia. Alle våre rådgivere er autoriserte til å utføre våre omfattende prosesser. Selskapet er også medlem av NPAworldwide, et executive search nettverk med mer enn 500 medlemmer i alle verdensdeler.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annet
Executive search
Tester/assessment
Utvelgelse

Powered by i-tools