Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Delphi Consulting AS
Postadresse: Riddervoldsgt. 4
Postnr: 0256 Oslo
Besøksadresse: Riddervoldsgt. 4
Telefon: 23 08 46 40
Faks: 23 08 46 46
Epost: delphi@delphi-consulting.no
Internett: http://www.delphi-consulting.no
Kontaktperson(er): Trygve Walstad
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 36
Omsetning i 2016 mill. kr.: 38,20
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 36
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 38,20
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 17
Endring i antall ansatte fra 2015: -2
Antall konsulenter 2016: 17
Endring i antall konsulenter fra 2015: -2
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 3,40
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 75
   Offentlig 25
   Utland 0
Presentasjon
Executive search og annonsert rekruttering av topp-
og mellomledere. Firmaet er et av Norges ledende med
oppdrag innen de fleste bransjer, både i privat og
offentlig sektor.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Executive search
Utvelgelse

Powered by i-tools