Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Hartmark Executive Search AS
Postadresse: P.B. 20 Skøyen
Postnr: 0212 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 21/23 Skøyen
Telefon: 22 51 75 00
Faks: 22 51 75 01
Epost: post@vardehartmark.no
Internett: http://vardehartmark.no
Kontaktperson(er): Stein Holmsen
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 9
Omsetning i 2016 mill. kr.: 11,20
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 9
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 11,20
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 8
Endring i antall ansatte fra 2015: 2
Antall konsulenter 2016: 8
Endring i antall konsulenter fra 2015: 2
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 0,90
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 0
   Offentlig 0
   Utland 0

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Executive search

Powered by i-tools