Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Semco International AS
Postadresse: Widerøeveien 5
Postnr: 1360 Fornebu
Besøksadresse: Widerøeveien 5
Telefon: 67 10 20 00
Faks: 67 10 20 01
Epost: semco@semco.no
Internett: http://www.semco.no
Kontaktperson(er): Gunnar Pedersen
Presentasjon
Spesialister i endringsledelse. Som norsk, partnerbasert ledelsesrådgivningsselskap (management consultants), benytter vi - for uten våre
egne rådgivere - vårt kontaktnett nasjonalt og internasjonalt for å løse oppdragene til beste for våre kunder. Våre rådgivere er gjennomføringsorienterte og utfører forandrings -og utviklingsprosesser innenfor følgende områder: - Organisasjon, ledelse og læring - virksomhetsstyring og økonomi- strategisk bruk av informasjonsteknologi- produksjonsstyring og logistikk. Vi jobber med et strategisk perspektiv, gjennom kundens medarbeidere for å skape målbare resultater. Vi går inn i roller som pådrivere, prosessregissører, prosjektledere, samtalepartnere,
innleide ledere samt som styreledere og styremedlemmer.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Finansiell rådgivning
IT-strategi
Kompetanseutvikling
Materialstyring/logistikk
Organisasjonsutvikling
Strategi og forretningsutvikling
Økonomistyring

Powered by i-tools