Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Computas AS
Postadresse: Postboks 482
Postnr: 1327 Lysaker
Besøksadresse: Vollsveien 9
Telefon: 67 83 10 00
Faks: 67 83 10 01
Epost: info@computas.com
Internett: http://www.computas.com
Organisasjonsnr.: 986 352 325.
Etableringsår: 2003
Kontaktperson(er): Gunn Severinsen
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 351,90
Omsetning i 2016 mill. kr.: 374,20
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 351,90
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 374,20
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 267
Endring i antall ansatte fra 2015: 6
Antall konsulenter 2016: 267
Endring i antall konsulenter fra 2015: 6
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: -71,20
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 22
   Offentlig 78
   Utland 0

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Evaluering og valg av IT
Levering av IT-systemer
Organisering/planlegging/styring
Prosessanalyse
Systemanalyse
Systemutvikling
Vedlikehold/drift

Powered by i-tools