Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Orion Search International
Postadresse: Granfoss Næringspark
Postnr: 1366 Lysaker
Besøksadresse: Vollsveien 13 B
Telefon: 400 06 500
Epost: olaf.bergesen@orion-search.no
Internett: http://www.orion-search.no
Organisasjonsnr.: 987213868
Etableringsår: 2004
Kontaktperson(er): Olaf Bergesen
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 10,40
Omsetning i 2016 mill. kr.: 13,80
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 10,40
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 13,80
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 15
Endring i antall ansatte fra 2015: 1
Antall konsulenter 2016: 15
Endring i antall konsulenter fra 2015: 1
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 0,60
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 85
   Offentlig 10
   Utland 10

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Executive search

Powered by i-tools