Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Horton International AS
Postnr: 0271 Oslo
Besøksadresse: Drammensveien 49
Telefon: 22 54 85 00
Faks: 22 54 86 50
Epost: firmapost@horton.no
Internett: http://www.horton.no
Kontaktperson(er): Bjørn Aagotnes
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 6,60
Omsetning i 2016 mill. kr.: 5,60
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 6,60
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 5,60
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 0
Endring i antall ansatte fra 2015: 0
Antall konsulenter 2016: 0
Endring i antall konsulenter fra 2015: 0
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 0,30
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 95
   Offentlig 5
   Utland 0
Presentasjon
Bemanningskonsulenter for kunnskapsindustrien
- Direkte søk
- Analyse av virksomhetens ledelseskapasitet
- HR- og Rekrutteringsstrategi
- Person- og Teamvurderinger
- Arbeidsgruppe-effektivisering

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annen rekruttering
Executive search
Tester/assessment

Powered by i-tools