Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Isco Group
Postadresse: Boks 7193, Majorstua
Postnr: 0307 Oslo
Besøksadresse: Oscarsgt. 23
Telefon: 22 06 87 00
Faks: 22 06 87 01
Epost: post@iscogroup.no
Internett: http://www.iscogroup.no
Kontaktperson(er): Ole Petter Mellebye
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 22,30
Omsetning i 2016 mill. kr.: 31,50
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 22,30
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 31,50
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 23
Endring i antall ansatte fra 2015: 2
Antall konsulenter 2016: 23
Endring i antall konsulenter fra 2015: 2
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 0,30
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 85
   Offentlig 10
   Utland 5
Presentasjon
ISCO Group er et partnereid rådgivingsfirma med executive
search; rekruttering av toppledere og styremedlemmer som
spesialitet.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Executive search

Powered by i-tools