Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Akselera Norway AS
Postnr: 1366 Lysaker
Besøksadresse: Strandveien 33
Telefon: 952 68 706
Epost: jan.branaes@akselera.com
Internett: http://www.akselera.no
Organisasjonsnr.: 989262785
Etableringsår: 2006
Kontaktperson(er): Jan Branæs
Presentasjon
Akselera fokuserer på det nordiske markedet og er per i dag etablert i Norge
og Finland. Akselera ble etablert i november 2005.
Selskapet har tjenester innen strategi og forretningsdrift, prosessforbedring, virksomhetsstyring og IS/IT.

Våre konsulenter har fra 8-25 års erfaring fra ledende internasjonale
konsulentselskaper, og fra lederstillinger i små og store nasjonale og
internasjonale virksomheter.

Vi har gjennomført oppdrag innen bl.a. følgende bransjer; prosessindustri,
bioteknologi/farmasi, olje & gass, næringsmiddelproduksjon, bilbransjen,
distribusjon og varehandel.
Vi har internasjonale allianser som medfører at vi har tilgang på et
nettverk av ca. 3000 konsulenter innen våre tjenesteområder

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Evaluering og valg av IT
Implementering
IT-strategi
Materialstyring/logistikk
Organisasjonsutvikling
Organisering/planlegging/styring
Prosessanalyse
Systemanalyse
Systemutvikling
Økonomistyring

Powered by i-tools