Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Scan Learn AS
Postnr: 4020 Stavanger
Besøksadresse: Jåttåveien 7
Telefon: 51807020
Faks: 51807021
Epost: post@scanlearn.no
Internett: http://www.scanlearn.no/
Organisasjonsnr.: 950430435
Etableringsår: 1988
Nøkkeltall
Omsetning i 2016 mill. kr.: 1,10
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 1,10
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 2
Antall konsulenter 2016: 2
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: -0,10
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 0
   Offentlig 0
   Utland 0

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annen rekruttering
Ledelse/management

Powered by i-tools