Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
PwC AS
Postadresse: Pb 748 Sentrum
Postnr: 0191 Oslo
Besøksadresse: Dronning Eufemiasgate 8
Telefon: 02316
Internett: http://www.pwc.no

Årets Konsulent

(13.09.2014)

Olstad ble som konsulent i PwC hyret inn som prosjektleder for Oslo 2022 i september 2012. Arbeidet var preget av enormt tidspress og til tider var det over 70 konsulenter fra mer enn 20 ulike miljøer som jobbet med å få søknaden levert i tide. Den innledende Konseptvalgutredningen ble utarbeidet på rekordfart i løpet av 6 måneder for deretter å bli kvalitetssikret i to kontrollinstanser. I tillegg til høye kvalitetskrav, sto prosjektet overfor en lang rekke samfunnsmessige og politiske utfordringer, og de ekstreme kravene som stilles til en prosjektleder i et så enestående prosjekt er mange.

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Finansiell rådgivning
Materialstyring/logistikk
Organisasjonsutvikling
Strategi og forretningsutvikling

Powered by i-tools