Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Taplow Consulting Norge
Postadresse: Parkveien 57
Postnr: 0256 Oslo
Telefon: 41 45 85 55
Epost: post@taplow.no
Internett: http://www.taplow.no
Etableringsår: 2004
Presentasjon
TAPLOW har vært representert i Norge siden 2004. Våre konsulenter har i gjennomsnitt mer enn 10 års erfaring som rådgivere i rekrutteringsprosesser. I tillegg til bred konsulenterfaring har våre rådgivere variert erfaring fra operative stillinger i norsk næringsliv. Taplow Consulting Norge AS er eid av partnerne i Norge.

Våre verdier bygger på integritet, leveransedyktighet og profesjonalitet, og grunnlaget i vårt arbeid skal bygge på en klar forståelse av kundens verdier, strategier og behov, sammen med en omforent forståelse av behov knyttet til stillingen og forventinger til kandidatene.


Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Executive search

Powered by i-tools