Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Karabin AS
Postadresse: Øvre Kråkenes 17
Postnr: 5152 Bønes
Telefon: 90 60 99 81
Epost: ole.oyen@karabin.no
Internett: http://www.karabin.no
Kontaktperson(er): Ole Øyen
Presentasjon
Karabin er et frittstående konsulentselskap som sikrer resultater gjennom målstyrt prosessforbedring.

Karabin skal skape minst 1 milliard kroner i økonomisk verdi for sine kunder pr år. Dette gjøres gjennom å forbedre kvalitet, fjerne sløsing, redusere ledetider, og etablere prosesskontroll.

Karabin sin gjennomføringsmodell sikrer sammenheng fra idé og ambisjon til realisert gevinst:

1) Strategi: forstå interessenter, sikre forankring, avklare ambisjoner, etablere business case

2) Design: kartlegge nåsituasjon, analysere ytelse og årsakssammenhenger

3) Implementering: endre atferd, ta i bruk ny teknologi

4) Forsterkning: moniterere ytelse, stabilisere prosesser, sikre kontinuerlig forbedring

Gjennomføringsmodellen er utviklet for å gjennomføre forbedringsprosjekter med formål å forbedre ytelse, kundetilfredshet og resultat. Modellen støtter også:

- Prosessutvikling for å oppnå samsvar (compliance) med standarder som ISO og SOX

- Virksomhetsutviking ved hjelp av prosessrammeverk som ITIL og eTOM

- Innføring av forretningsstøtte- og virksomhetsstyringssystemer

- Etablering av mål- og resultatstyring i staten, samt balansert målstyring generelt

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annet
Human Resource
IT-strategi
Kompetanseutvikling
Materialstyring/logistikk
Organisasjonsutvikling
Prosessanalyse
Strategi og forretningsutvikling
Økonomistyring

Powered by i-tools