Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Miles AS
Postnr: 5006 Bergen
Besøksadresse: O. J. Brochsgate 16A
Telefon: 90965050
Epost: tgo@miles.no
Internett: http://www.miles.no
Daglig leder: Tom Georg Olsen
Kontaktperson(er): Tom Georg Olsen
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 159,60
Omsetning i 2016 mill. kr.: 184
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 159,60
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 184
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 116
Endring i antall ansatte fra 2015: 16
Antall konsulenter 2016: 116
Endring i antall konsulenter fra 2015: 16
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 18,50
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 65
   Offentlig 35
   Utland 0
Presentasjon
Miles leverer konsulent- og rådgivningstjenester innen IT-utvikling, forretningsrådgivning og UX. I tillegg leverer selskapet komplette utviklingsteam og IT-prosjekter. Miles har kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Mumbai.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Evaluering og valg av IT
Implementering
Levering av infrastruktur/maskiner
Levering av IT-systemer
Organisering/planlegging/styring
Prosessanalyse
Systemanalyse
Systemutvikling
Vedlikehold/drift

Powered by i-tools