Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Solstad Gruppen AS
Postadresse: Husebyveien 8
Postnr: 0379 Oslo
Besøksadresse: Husebyveien 8
Telefon: 22 51 62 00
Faks: 22 51 62 01
Epost: firmapost@solstadgruppen.no
Internett: http://solstadgruppen.no/
Kontaktperson(er): Petter Knudsen
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 1,60
Omsetning i 2016 mill. kr.: 2,10
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 1,60
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 2,10
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 1
Endring i antall ansatte fra 2015: 0
Antall konsulenter 2016: 1
Endring i antall konsulenter fra 2015: 1
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: -0,20
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 90
   Offentlig 10
   Utland 0

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annet
Human Resource
Karriereendring
Organisasjonsutvikling
Outplacement

Powered by i-tools