Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Tieto Norway AS
Postadresse: Postboks 274 Lilleaker
Postnr: 0216 Oslo
Besøksadresse: Drammensveien 288
Telefon: 21 70 60 00
Faks: 21 70 62 00
Epost: info.no@tietoenator.com
Internett: http://www.tietoenator.no
Kontaktperson(er): Per Bakseter
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 1285
Omsetning i 2016 mill. kr.: 1624
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 1285
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 1624
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 628
Endring i antall ansatte fra 2015: 9
Antall konsulenter 2016: 628
Endring i antall konsulenter fra 2015: 13
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 159
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 0
   Offentlig 0
   Utland 0

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Evaluering og valg av IT
Implementering
Levering av IT-systemer
Organisering/planlegging/styring
Prosessanalyse
Systemanalyse
Systemutvikling
Vedlikehold/drift

Powered by i-tools