Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Cubiks
Postadresse: Postboks 50
Postnr: 1324 Lysaker
Besøksadresse: Lysaker Torg 25
Telefon: 67 58 67 59
Faks: 67 59 09 83
Epost: nordicinfo@cubiks.com
Internett: http://www.cubiks.no
Kontaktperson(er): Simen Sørensen
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 6
Omsetning i 2016 mill. kr.: 2,90
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 6
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 2,90
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 7
Endring i antall ansatte fra 2015: 3
Antall konsulenter 2016: 7
Endring i antall konsulenter fra 2015: 3
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: -2,20
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 80
   Offentlig 10
   Utland 10
Presentasjon
Cubiks bidrar til systematisk heving av kundens kompetanse og prestasjoner. Bistår til raskere, rimeligere og bedre beslutninger innen ansettelse og utvikling av ledere og medarbeidere.
   

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annen rekruttering
Annet
Nettrekruttering
Tester/assessment
Utvelgelse

Powered by i-tools