Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Varde Hartmark AS
Postadresse: Postboks 20, Skøyen
Postnr: 0212 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 21/23 Skøyen
Telefon: 22 51 75 00
Faks: 22 51 75 01
Epost: firmapost@hartmark.no
Internett: http://www.hartmark.no
Kontaktperson(er): Harald Støre
Presentasjon
Hartmark Consulting er Norges ledende alternativ til de store internasjonale konsulentselskapene. Siden 1928 har vi bistått kunder i nesten alle bransjer, og hjulpet dem å løse sine mest komplekse utfordringer innen strategi, organisasjonsdesign og prestasjonsledelse.
Vi er et selskap med sterke tradisjoner og en sterk driv for å skape momentet kundene våre trenger for å utnytte sine tidsbegrensede muligheter.

Tjenesteområder:
Strategi
Organisasjonsdesign
Prestasjonsledelse


Daglig leder

(09.04.2013)

Vi benyttet Hartmark Consulting i en fusjonsprosess. Vi er svært fornøyd med måten oppdraget ble håndtert på, og profesjonaliteten og kunnskapen hos konsulentene vi benyttet. Selskapet bidro med detaljkunnskaper om hva en fusjonsprosess innebærer, dette kunne vi umulig håndtert like bra på egenhånd. Vi vil også gjerne fremheve at Hartmark Consulting bidro til en smidig overgangsperiode for selskapet og de ansatte i prosessen.

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Finansiell rådgivning
Human Resource
IT-strategi
Kompetanseutvikling
Materialstyring/logistikk
Organisasjonsutvikling
Strategi og forretningsutvikling
Økonomistyring

Powered by i-tools