Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Deloitte AS
Postadresse: Boks 347, Skøyen
Postnr: 0213 Oslo
Besøksadresse: Karenslyst alle 20
Telefon: 23 27 97 00
Faks: 23 27 97 01
Internett: http://www.deloitte.no
Kontaktperson(er): Robert Lyngmoe
Presentasjon
Deloitte er et ledende revisjons- og rådgivningsmiljø i Norge. Vi yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsrådgivning.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarioer.

Deloitte er også et selskap med høy grad av leveringsevne. Med ca. 1200 ansatte ved 21 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre prosjekter, ikke bare snakke om dem. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, men også gjennom praktiske handlinger og gjennomføringsevne.

Vår konsulentavdeling har ca. 200 ansatte og tilbyr konsulenttjenester til offentlige virksomheter, alle typer bedrifter i det nasjonale markedet og til store, internasjonale selskaper. Vi hjelper bedrifter med å utvikle og endre strategier, prosesser, informasjonsteknologi og medarbeidere. Gjennom en fleksibel og samarbeidsorientert arbeidsstil sikrer vi overføring av kunnskaper og ferdigheter.

Våre konsulenter bistår klienter med å utvikle sine virksomheter og vi bidrar vi til at våre kunder bygger robuste og tilpasningsdyktige organisasjoner som takler endringer og uforutsigbarhet.

Deloitte har kontorer i over 150 land og har 182 000 medarbeidere. Av disse jobber over 30 000 i vår konsulentvirksomhet.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annet
Evaluering og valg av IT
Finansiell rådgivning
IT-strategi
Kompetanseutvikling
Organisasjonsutvikling
Strategi og forretningsutvikling
Økonomistyring

Powered by i-tools