Ledige stillingerSe alle ledige stillinger
Mercuri Urval AS
Postadresse: Boks 200, Skøyen
Postnr: 0213 Oslo
Besøksadresse: Frøyas gate 15 (Skarpsno)
Telefon: 815 36 600
Epost: career.no@mercuriurval.com
Internett: http://www.mercuriurval.com
Kontaktperson(er): Harald Hjertø
Nøkkeltall
Omsetning i 2015 mill. kr.: 58,80
Omsetning i 2016 mill. kr.: 41,80
Omsetning konsulenttjenester i 2015 mill. kr.: 58,80
Omsetning konsulenttjenester i 2016 mill. kr.: 41,80
Antall ansatte pr. 31.12. 2016: 46
Endring i antall ansatte fra 2015: 11
Antall konsulenter 2016: 46
Endring i antall konsulenter fra 2015: 11
Honorarinntekt pr. konsulent i mill. kr.: 0
Resultat før skatt i mill. kr.: 29,90
Markedsfordeling i prosent av omsetning:
   Privat 88
   Offentlig 12
   Utland 0
Presentasjon

Mercuri Urval er et ledende selskap innen Executive Search og annen rekruttering, samt utvelgelse. Våre Board & Executive konsulenter arbeider med toppledere og styremedlemmer, mens våre øvrige seniorkonsulenter arbeider med mellomledere og tyngre spesialister. Vi har vært i markedet i over 50 år, og er representert i 24 land over hele verden.

Ingen anmeldelser

Tjenester
Klikk på linken for å liste opp alle firma som tilbyr samme tjeneste:
Annen rekruttering
Executive search
Utvelgelse

Powered by i-tools