Organisasjonsutvikling
/

AFF

Telefon 1
Telefon 2

AFF er en av de største aktørene i Norge innenfor området ledelse- og organisasjonsutvikling.Selskapet er samlokalisert med Norges Handelshøyskole (NHH). Sammen med NHH og SNF utgjør AFF et faglig og praktisk felleskap i NHH-miljøet.

Tjenester:
Lederutvikling
Organisasjonsutvikling
Ledergruppeutvikling
Coaching og mentoring
Konflikthåndtering
Fusjoner
Endringsprosesser
Utvikling av arbeidsmiljø

Read More
0